Plzeň, Boettingerova 26
mobil: +420 739 422 329
tel./fax: +420 377 223 663
e-mail: veberova@akveberova.cz


verze pro tisk

Ceník

Odměna za právní službu je určována ve většině případů dohodou mezi advokátkou a klientem, a to v závislosti na právní a časové náročnosti poskytované služby. Před převzetím věci je klient vždy informován o předpokládaném rozsahu práce a o nákladech, které bude nutné ze strany klienta vynaložit na vyřešení věci.

Dohodou může být odměna stanovena jako:

  • odměna hodinová je hrazena za právní služby, které byly poskytnuty, a to konkrétně za čas, který byl vynaložen na jejich právní zpracování. Tato hodinová sazba se využívá převážně na zadávání jednorázových projektů či při zpracování jednotlivých právních úkonů. Hodinová odměna je sjednávána obzvláště v případech, kdy dochází k poskytování právních služeb dlouhodobě, avšak nepravidelně.
  • odměna úkonová je odměna stanovená pevnou sazbou podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny. Co se považuje za úkon právní služby, je zakotveno ve Vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif. Jedná se např. o přípravu a převzetí právního zastoupení, písemné podání soudu, účast na soudním jednání, atd.
  • odměna paušální je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení. Paušální odměna je doporučována v případech, kdy dochází k pravidelnému poskytování právních služeb, jejichž objem je pravidelný a nikoliv jednorázový.

Pro klienty, kteří mají zájem o dlouhodobé poskytování právních služeb je nabízena možnost hradit právní služby paušální pevnou částkou placenou pravidelně (např. měsíčně či čtvrtletně). Za paušální odměnu jsou klientovi poskytovány právní služby bez ohledu na jejich rozsah v daném období.