Plzeň, Boettingerova 26
mobil: +420 739 422 329
tel./fax: +420 377 223 663
e-mail: veberova@akveberova.cz


verze pro tisk

Obchodní právo

 • obchodní závazkové právo
  • sepis smluv v režimu obchodního zákoníku (např. kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o smlouvě budoucí, směnná smlouva, mandátní smlouva, smlouva o obchodním zastoupení, konkurenční doložky, licenční smlouvy, inominátní smlouvy a dalších) jejich revize a vypracování dodatků
  • sepis všeobecných obchodních podmínek a jejich revize
  • asistence v rámci uzavírání jednotlivých smluv nebo přímé jednání s obchodními partnery dle pokynů klienta
  • náhrada škody a bezdůvodné obohacení, odpovědnost za vady
 • právo obchodních společností
  • zakládání obchodních společností a změny v nich včetně jednání s notářem, zastoupení při jednání s živnostenským úřadem a obchodním rejstříkem
  • převody obchodních podílů
  • rušení a likvidace obchodních společností
  • příprava a organizace valných hromad obchodních společností
 • směnečné právo
  • sepis směnečných smluv a souvisejících listin,
  • revize, posuzování, doplnění a pozměňovací návrhy směnečných smluv a jiných listin předložených obchodními partnery klienta,
  • uplatnění práv ze směnek před soudy, případně jinými orgány a vymáhání pohledávek z těchto závazků
 • insolvenční právo
  • služby věřitelům (podání insolvenčního návrhu, přihláška pohledávky, jednání s insolvenčním správcem, zastoupení ve věřitelském výboru)
  • služby dlužníkům (podání insolvenčního návrhu, návrhu na oddlužení – tzv. „osobní bankrot“ a zastupování v celém řízení)
  • zastoupení v incidenčních sporech, spory o vyloučení majetku z majetkové podstaty
  • pravidelný monitoring obchodních partnerů klienta vzhledem k možnému zahájení insolvenčního řízení
 • vymáhání pohledávek
  • návrh řešení věci s ohledem na úspěšnost a efektivnost případného soudního řešení
  • předžalobní pokusy o smírné jednání, sepis uznání dluhu, dohod o narovnání a dalších forem dohod
  • zajištění pohledávek – směnky, zástavní práva, zajišťovací převod majetkového práva
  • vymáhání soudní cestou
  • rozhodčí a exekuční řízení
 • zastoupení dlužníků
  • návrh řešení věci s ohledem na existující závazek, jeho vymahatelnost a na finanční situaci dlužníka
  • předžalobní jednání s protistranou, sepis dohod o narovnání s návrhem splátkových kalendářů
  • zastoupení v rámci soudního, rozhodčího a exekučního řízení