Plzeň, Boettingerova 26
mobil: +420 739 422 329
tel./fax: +420 377 223 663
e-mail: veberova@akveberova.cz


verze pro tisk

O nás

JUDr. Lenka Veberová je absolventkou Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Během studia absolvovala studijní pobyt v Německu na Právnické fakultě University v Passau, kde se věnovala převážně právu občanskému a obchodnímu. V rámci tohoto studia spolupracovala s Katedrou občanského práva, kde byla zapojena do programu Srovnání pracovního práva českého a německého, vypracovávala právních rešerší a též vypracovala kompletní překlad českého zákoníku práce do jazyka německého.

Studijně pracovní praxe

Studijně pracovní praxi absolvovala v advokátní kanceláři JUDr. Karla Havla a v německé advokátní kanceláři Dr. Biebelriethera v Passau, Německo.

Koncipientská praxe

Po skončení studia působila jako advokátní koncipientka v česko-rakouské advokátní kanceláři Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s. v Plzni. Praxe probíhal převážně v německém jazyce. Dále působila v advokátní kanceláři Mgr. Jana Knoblocha. S touto kanceláří zůstala advokátka po složení advokátní zkoušky v kooperaci i nadále.