Plzeň, Boettingerova 26
mobil: +420 739 422 329
tel./fax: +420 377 223 663
e-mail: veberova@akveberova.cz


Právní služby

Poskytujeme komplexní právní poradenství a zastupování ve všech oblastech práva. Rozsah poskytovaných služeb zahrnuje jak pouhou konzultaci, tak řešení dané záležitosti nebo kompletní dlouhodobé zastupování. Obzvláště se jedná o:

  • poskytování právní konzultace, poradenství a právního zastoupení při jednáních s obchodními partnery, příp. s protistranou,
  • sepis právních rozborů a stanovisek,
  • příprava občanskoprávních i obchodních smluv i dalších písemností právního charakteru, včetně revize smluv,
  • sepis žalob, odvolání, dovolání a dalších ve vztahu k soudům a státním orgánům a s tím související zastoupení před soudy i státními orgány,
  • kompletní převzetí právního zastoupení podnikajících fyzických osob či obchodních společností a poskytování právních služeb v oblasti práva občanského, obchodního, pracovního, rodinného a práva správního.

K dispozici je také online právní poradna.