Plzeň, Boettingerova 26
mobil: +420 739 422 329
tel./fax: +420 377 223 663
e-mail: veberova@akveberova.cz


verze pro tisk

Správní právo

  • katastrální řízení – vklady, zápisy a výmazy práv z katastru nemovitostí
  • přestupkové řízení
  • správní řízení před správními soudy všech stupňů
  • zastoupení v řízení před správními orgány