Plzeň, Boettingerova 26
mobil: +420 739 422 329
tel./fax: +420 377 223 663
e-mail: veberova@akveberova.cz


verze pro tisk

Pracovní právo

  • vypracování pracovních smluv, dohod konaných mimo pracovní poměr
  • dohody o hmotné odpovědnosti
  • změny a ukončení pracovního poměru a související nároky
  • náhrady škod vzniklých v rámci pracovního poměru
    • odpovědnost zaměstnance za škodu (obecná odpovědnost, odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů)
    • odpovědnost zaměstnavatele za škodu (obecná odpovědnost, odpovědnost při odvracení škody, na odložených věcech)
  • neplatnost rozvázání pracovního poměru, resp. podání žaloby na určení této neplatnosti a zastoupení klienta v těchto řízeních jak na straně žalobce, tak i na straně žalovaného
  • vypracování vnitřních směrnic a pracovních řádů